1
Bạn cần hỗ trợ?
Thursday,day 2 month 12 year 2021

Tin tức - Sự kiện

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027
26/08/2021
Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 24/8, có Công văn số 1606-CV/VPTW gửi các cơ quan thông tấn, báo, đài về việc công bố Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 20/8/2021 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.
Truyền thông Công đoàn trong thời đại số
09:21 21/08/2021
Trong bối cảnh bùng nổ của khoa học công nghệ và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông số hóa, công tác thông tin, tuyên truyền, truyền thông của các cấp công đoàn cần phải thay...
Khí thế và niềm tin thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Tuyên giáo
16:07 04/08/2021
(TG) - Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp, ngành Tuyên giáo đã bắt tay triển khai thực hiện một khối lượng lớn công việc với những...
Hồ Chủ tịch với vấn đề đọc sách và tự học
14:23 05/07/2021
Trong bài nói chuyện tại hội nghị chuyên đề sinh viên quốc tế họp tại Việt Nam ngày 1 tháng 9 năm 1961, Hồ Chủ tịch đã tâm sự : “Về văn hoá tôi chỉ học hết tiểu học. Về hiểu biết...
Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn
14:20 05/07/2021
Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp nhân dân, phát huy trí tuệ tập thể vào nhiệm vụ xây dựng Đảng,...
Giáo dục và Đào tạo phải lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường là nền tảng, giáo viên là động lực
16:34 19/05/2021
GD&TĐ - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo giáo dục và đào tạo là phải lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường là nền tảng, giáo viên là động lực.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số
16:31 19/05/2021
(TG) - Đại hội XIII của Đảng đề cao ý chí, khát vọng phát triển đất nước, để đến năm 2025 đưa nước ta trở thành nước có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt mức thu nhập trung...
Hồ Chủ tịch với vấn đề đọc sách và tự học
14:22 22/04/2021
Trong bài nói chuyện tại hội nghị chuyên đề sinh viên quốc tế họp tại Việt Nam ngày 1 tháng 9 năm 1961, Hồ Chủ tịch đã tâm sự : “Về văn hoá tôi chỉ học hết tiểu học. Về hiểu biết...
Phải bắt tay ngay vào công việc, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài
14:21 22/04/2021
(Chinhphu.vn) – Ngày 15/4/2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp...
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 - Fax: (038)3855269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Quang Tuấn - Chánh văn phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.
 Kênh thông tin giới trẻ