Điện thoại cố định: Đảng ủy - Hội đồng Trường - 0238.3855452 máy lẻ 333; Công đoàn - Hội Cựu chiến binh - 335; Đoàn trường - Hội Sinh viên - 336

Năm thành lập: 05/1/2018

Tổng số cán bộ, viên chức: 11

 

1. Đinh Xuân Khoa, GS, TS, NGƯT

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng - 168

ĐT: 0238.3840527 (0913.518382); Email: khoadx@vinhuni.edu.vn, khoadhv@yahoo.com

2. Thái Văn Thành, GS, TS,NGƯT

Phó Bí thư Đảng uỷ,  Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn trường - 159

ĐT: 0238.3590214 (0913.384618); Email: thaivanthanhdhv@yahoo.com, thanhtv@vinhuni.edu.vn

3. Ngô Đình Phương, PGS, TS

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng - 155

ĐT: 0238.3845616 (0913.327040); Email: phuongnd@vinhuni.edu.vn

4. Nguyễn Huy Bằng, PGS, TS,

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng - 166

ĐT: 0948.257789; Email: bangnh@vinhuni.edu.vn

5. Nguyễn Hoa Du, PGS, TS.

Ủy viên BCH Đảng bộ trường, Chủ tịch Hội đồng Trường - 188

ĐT: 0238.3550128 (0912.574484); Email: dunh@vinhuni.edu.vn; hoadu.nguyen@gmail.com

6. Nguyễn Quang Tuấn, CV, ThS

Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ, Chủ tịch CĐBP, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể - 333

ĐT: 0915.099255; Email: tuannq@vinhuni.edu.vn, tuandhv@gmail.com

7. Thiều Đình Phong, GV, TS

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An, Đảng uỷ viên, Bí thư Đoàn Thanh niên - 337

ĐT: 0988.126003; 0931.114.868; Email: thieudinhphong@gmail.com

8. Đào Việt Hồng, CN, CV Văn phòng Đảng - Đoàn thể - 335

ĐT: 0238.3856190 (0914.372508); Email: viethongdhv@gmail.com

9. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, CN, CV Văn phòng Đảng - Đoàn thể - 335

ĐT: 0127.6606666; Email: qtrang206@gmail.com

10. Nguyễn Thị Hà Giang, ThS, CV Văn phòng Đảng - Đoàn thể - 336

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

ĐT: 0935.991989; Email: hagiang9989@gmail.com

11. Nguyễn Thái Dũng, CN, CV Văn phòng Đảng - Đoàn thể - 336

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

ĐT: 0977.162777; Email: ntdung@vinhuni.edu.vn