Tiếp nối tự hào những thành tích nổi bật trong năm vừa qua, với sức trẻ nhiệt huyết sáng tạo, mang trong mình “Khát vọng cống hiến” của Tuổi trẻ toàn trường, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên  - Ban Thư ký Hội Sinh viên trường Đại học Vinh sẽ tiếp tục nỗ lực rèn đức luyện tài, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ; khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học, công nghệ chuyển đổi số và chủ động tham gia hội nhập quốc tế.

 


 

Tin bài: Văn phòng Đoàn Thanh niên