Ngày 07 tháng 02 năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn trường - Ban Thư Ký Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh tổ chức thành công Sinh hoạt toàn đoàn với chủ đề “Tôi và Đảng của tôi".

Tham dự chương trình sinh hoạt toàn đoàn, có đồng chí Nguyễn Thái Dũng - UV Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường; đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh - UV Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường, Bí thư đoàn trường thuộc/trực thuộc, đoàn viện, liên chi đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên các trường thuộc, Liên chi hội trưởng các khoa viện, các đồng chí Bí thư, lớp trưởng các lớp cùng các chủ nhiệm CLB, Đội, nhóm trong toàn trường.

 Đồng chí Nguyễn Thái Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh đã cùng ôn lại truyền thống 93 năm vẻ vang chói loại của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thái Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh đã cùng ôn lại truyền thống 93 năm vẻ vang chói loại của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường trong đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên đồng thời giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 93 năm đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta từ đó bồi dưỡng đoàn viên ưu tú Trường Đại học Vinh xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên trường phát biểu với tham luận “3 bước để trở thành Đảng viên”.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn Trường - Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đã chiếu phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; chỉ đạo các chi đoàn, chi hội tổ chức sinh hoạt chi đoàn, thiết kế ấn phẩm Infographic, tổ chức cuộc thi nhằm tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2023) để đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp cho cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên nhận thức sâu sắc về Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước của nhân dân chúng ta.

Ban Thường vụ Đoàn Trường - Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đã chiếu phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng tại buổi sinh hoạt, Ban Thường vụ Đoàn Trường Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã tổ chức triển khai Học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 Đồng chí Nguyễn Thái Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Bí thư Đoàn Trường Đại học Vinh đã triển khai học tập các Nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Đoàn - Hội.

Thông qua triển khai, học tập Nghị quyết nhằm giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên học tập và quán triệt những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết, nhằm cụ thể các nội dung của Nghị quyết vào hoạt động thực tiễn đời sống thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên trong thời đại mới.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

 Thông qua buổi sinh hoạt toàn đoàn, đã giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, khẳng định niềm tin sắt son của tuổi trẻ hôm nay đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhận thức rõ hơn về truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam, công cuộc đổi mới xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; trau dồi thêm về lý tưởng cách mạng, tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ trẻ đã hy sinh thân mình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam nhằm xứng đáng là Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn - Hội; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và chất lượng đoàn viên.

Tin bài: Văn phòng Đoàn Thanh niên