1
Bạn cần hỗ trợ?
Saturday,day 3 month 6 year 2023
16:15 26/12/2022

Cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên - hội viên Trường Đại học Vinh theo dõi trực tiếp phiên trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2022, Cán bộ Đoàn - Hội, Đoàn viên - Hội viên Trường Đại học Vinh theo dõi trực tiếp phiên trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Điểm cầu cơ sở 1 và cơ sở 2 Trường Đại học Vinh.

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu cơ sở 1 Trường Đại học Vinh có đồng chí Nguyễn Thái Dũng - UV Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn trường; đồng chí Nguyễn Nguyệt Anh - UV Ban Chấp hành TW Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên trường. Chủ trì tại điểm cầu cơ sở 2 Trường Đại học Vinh có đồng chí Nguyễn Minh Quyết - UV Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư LCĐ Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Cán bộ Đoàn - Hội, Đoàn viên - Hội viên Trường Đại học Vinh theo dõi trực tiếp phiên trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Điểm cầu cơ sở 1 và cơ sở 2 Trường Đại học Vinh.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022 với 5 phiên làm việc:

Phiên làm việc thứ nhất: Đại hội sẽ tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội; thông qua Chương trình Đại hội; thông qua Quy chế Đại hội; Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu; trình bày tờ trình Báo cáo chính trị, tóm tắt Báo cáo kiểm điểm BCH T.Ư Đoàn khóa XI, báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn XI; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Phiên làm việc thứ hai: đại biểu đại hội sẽ tham gia 6 diễn đàn thảo luận, mỗi diễn đàn với các chủ đề: “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, “Thanh niên xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước”, “Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên”, “Xây dựng Đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu”, “Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập”, “Xây dựng Đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng”.

Phiên làm việc thứ ba (phiên trọng thể): Đại hội sẽ thảo luận về Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đoàn khóa XI trình Đại hội; trình bày các tham luận; lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phiên làm việc thứ tư: Đại hội Bầu BCH T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tổ chức Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ nhất khóa XII để bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa XII.

Phiên làm việc thứ năm: BCH, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội; phát biểu của lãnh đạo Chính phủ và ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và BCH T.Ư Đoàn giai đoạn 2022 - 2027; công bố kết quả biểu quyết các nội dung Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm BCH T.Ư Đoàn khóa XI và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung; thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Cùng với các điểm cầu theo dõi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên - Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại hoc Vinh đã chỉ đạo và triển khai về các cấp Đoàn, Hội cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng trước, trong và sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tin bài: Văn phòng Đoàn Thanh niên


Related

Last update

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 - Fax: (038)3855269 - Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Quang Tuấn - Chánh văn phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.
 Kênh thông tin giới trẻ