Infographic được chuyển thể từ Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành; sử dụng hình ảnh, tranh vẽ về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ các nguồn tư liệu khác nhau.

 

BTG