Sáng 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa bước sang ngày làm việc thứ 3. Trước đó, cuối giờ chiều ngày 27/10, BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XIX đã họp phiên thứ nhất bầu 17 Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bầu các Phó Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh ủy.

Kết quả, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm 100%.

Ông Đỗ Trọng Hưng 49 tuổi, quê xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ông Hưng là cựu sinh viên Trường Đại học Sư phạm Vinh (nay là Đại học Vinh), tỉnh Nghệ An. Ông Hưng có trình độ chuyên môn tiến sỹ Triết học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa là cán bộ trưởng thành qua nhiều vị trí công tác từ tỉnh đến cơ sở như: Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Quảng Xương (1992-1993); Thư ký Tổng hợp, Văn phòng Huyện uỷ Quảng Xương (1994); Phó Chánh Văn phòng Huyện uỷ Quảng Xương (1994-1999); Chuyên viên Phòng Tổng, Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ (1999-2001); Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ (2002-2005); Tỉnh uỷ viên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ cơ quan Tỉnh uỷ (2005-2006);

Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh Thanh Hoá (2006-2009); Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Nông Cống (2009-2010); Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá (2010); Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá khoá XVI (2010-2015); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá (2015-2016); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV, thành viên Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII (từ năm 2016 đến nay).

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá tiếp tục làm việc trong ngày 28/10

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá tiếp tục làm việc trong ngày 28/10

Cũng tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đã bầu 3 Phó bí thư Tỉnh ủy bao gồm các ông: Đỗ Minh Tuấn (SN 1972), xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Ông Tuấn có học vị tiến sỹ Kinh tế; Lý luận chính trị: Cử nhân. Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII ( từ năm 2015 đến nay). Trước đó, ông Tuấn từng kinh qua các vị trí công tác như Bí thư Tỉnh đoàn (2003-2009); Bí thư Huyện uỷ Triệu Sơn (2009-2010); Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ (2013-2015); Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá (từ 2015 đến nay).

Ông Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ông Lại Thế Nguyên (1970), xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Ông Nguyên có trình độ Thạc sĩ Luật học; Lý luận chính trị: Cử nhân. Trước khi được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá, ông Nguyên từng kinh qua các vị trí công tác như Bí thư Huyện uỷ Ngọc Lặc (2015); Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá (2015 đến nay.

Ông Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá. Ông Trịnh Tuấn Sinh (SN 1972), xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá; Ông Sinh có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh; Lý luận chính trị: Cử nhân. Trước khi được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá, ông Sinh từng kinh qua các vị trí công tác như: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá (2010-2013); Bí thư Thị uỷ Sầm Sơn (2013-2015); Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ (2015); Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá (3/2020 đến nay).

Bầu ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm gồm 17 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khoá XIX cũng bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 13 đồng chí. Ông Lê Quang Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XIX được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá tiếp tục làm việc và dự kiến sẽ bế mạc vào chiều ngày 28/10.

Trần Đại - Quang Duy