Theo Công văn số 3151/UBND -KGVX ngày 25/5 của UBND tỉnh, Cuộc thi sẽ được tổ chức thông qua Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An trong thời gian 6 tuần, bắt đầu từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 30/8/2020. Lễ tổng kết và trao giải diễn ra vào đầu tháng 9/2020. 

Tiền Môn của Thành cổ Vinh. Ảnh tư liệu: Hải Vương

Trước đó, ngày 15/1/2020, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) với nhiều hoạt động, trong đó lễ kỷ niệm ban đầu xác định tổ chức vào tháng 4/2020.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid -19, Tỉnh ủy Nghệ An đã có Công văn số 5577-CV/TU ngày 27/3/2020 thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương lùi thời gian tổ chức Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An vào đầu tháng 9/2020.

Thường trực Tỉnh ủy cũng đã giao UBND tỉnh nghiên cứu để kết hợp Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) và Kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020) thành một chương trình kỷ niệm phù hợp, khoa học, đảm bảo hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực. Thời gian tổ chức kỷ niệm vào đầu tháng 9 năm 2020. UBND tỉnh đã có công văn giao Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu thực hiện chỉ đạo trên của Thường trực Tỉnh ủy.